نمایندگی رسمی پانیونی در ایران

شرکت کابین سپاهان نماینده رسمی شرکت پانیونی ایتالیا ارائه دهنده
ماشین آلات صنعتی در زمینه تولیدات صنعت چوب می باشد.

دانلود فایل کاتالوگ نمونه رنگ ها

ساده و متالیک
طرح چوب
کوارتز
کوارتز
کوارتز
ساده و متالیک
طرح چوب

شهرهای دارای نمایندگی

اصفهان

 شیراز

طبس

بروجرد

یزد

بهبهان

شهرکرد

خمین

کرمان

مشهد