دربهای لبه گرد تاپس در طول 366 سانتیمتر و به صورت استاندارد در عرض های 30 الی 100 سانتیمتر تولید و با بیش از 100 رنگ امکان تولید و عرضه به بازار را دارا می باشد.

post forming1