راه های کاهش چک برگشتی در معاملات

 
 نقد پفروشید- از قدیم گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است
درمورد سابقه کاری مشتری اطلاعات جمع آوری کنید - تجربه شخصی نشان داده چک افراد کم تجربه بیشتر برگشت می خورد
دارائی های طرف مقابل را بررسی کنید - مثلا مالک مغازه هست یا خیر
شماره حساب جاری فرد را از بانک استعلام  کنید - شما می توانید با گرفتن شماره تماس افراد میزان اعتبار فرد را بررسی کنید
میزان درآمد و سود مشتری را بررسی کنید - مثلا بپرسید  ورق ام دی اف را چند می فروشید اکر با پاسخ غیر منطقی مواجه شدید احتیاط کنید
مشتری در چه منطقه ای فعالیت می کند - اصولا چک های شهر فروشنده برای پیگیری راحت تر است
حتما ضمانت بگیرید - دراین صورت اگر پاس نشد شما می توانید از ضامن  برداشت کنید 
از طرف مقابل بپرسید با چه شرکت های دیگری کار می کرده اند - دراین صورت می توانید از شرکت های طرف مقابل استعالام کنید
لیست سیاه مشتریانتان را با هم مبادله کنید - دراین صورت با اسامی افراد بد حساب آشنا می شوید و احتیاط می کنید
 چک مبلغ سنگین از مشتری نگیرید - چک های سنگین معمولادر هنگام پاس شدن بیشتر دچار مشکل می شوند
برای هر مشتری سقف اعتبار مشخص کنید - بسته به دارائی واعتبار بازار، برای هر مشتری سقف تعاین کیند