ساخت ماشین آلات CNC توسط شرکت Masterwood
 
 

این شرکت تولید کننده ماشین آلات CNC است که طبق شناسایی نیازهای مشتریان درصدد ارائه بهترین خدمات به آنهاست درحال حاضر ماشین آلات این شرکت به صورت سه، چهار و پنج محوره تولید می شود.